Wesprzyj Ruch ​​​​Narodowy!

Ruch narodowy szczyci się ponad stuletnią tradycją i działalnością, która wymaga od nas ponoszenia stałych kosztów. Wesprzyj nas w tej pracy i pomóż budować ruch narodowy, a tym samym silną i bogatą Polskę dumnych Polaków!

Twoje wsparcie przeznaczymy na:

  • szeroko zakrojoną promocję działań, programu i wartości polskiego ruchu narodowego
  • organizację spotkań, rocznic, zjazdów i innych wydarzeń związanych z polską tradycją narodową
  • tworzenie oraz promocję materiałów informacyjnych, publicystycznych i naukowych

Wesprzyj nas
zajmie to maksymalnie minutę
E-mail
Imię
Nazwisko
"Polska potrzebuje ruchu narodowego, by prowadził ją do silnej pozycji za granicą oraz bogactwa jej obywateli. Wszyscy musimy dołożyć cegiełkę do tego sukcesu!”
Anna Bryłka, Sekretarz Ruchu Narodowego
"​Z całego serca ​dziękuję każdemu, kto chce wesprzeć Ruch Narodowy i umożliwić nam jeszcze skuteczniejsze działanie!”​
Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego​
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez podmioty: Ruch Narodowy, adres do korespondencji: Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa; (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu złożenia podpisu i wysłania petycji oraz wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Ruchem Narodowym w związku z prowadzonymi przez nich działaniami, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Ruchu Narodowego. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie złożenie podpisu, wysłanie petycji i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Ruchu Narodowego, ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: sekretarz@ruchnarodowy.net. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.